Sähköautojen lataus

Latauspiste ammattilaiselta

Ladattavien sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa koko ajan. Samalla tahdilla kasvaa myös tarve näiden autojen lataukseen. Normaali pistorasia on hidas, luota siis ammattilaiseen sopivan latauspisteen valinnassa ja asennuksessa. Latauspisteen hankinnassa pitää ottaa huomioon niin auton, latausaseman kuin kiinteistön tai paikankin tarpeet.

Meiltä saat latauspisteet taloyhtiöille, yrityksille sekä yksityistalouksille Avaimet käteen -palveluna. Tutustu aiheeseen Elfin.fi sivuilla ja ota yhteyttä

ARA myöntää avustusta latauspisteiden asentamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää avustusta taloyhtiöille sekä vuokrataloyhteisöille latauspisteiden asentamista varten. Toiminnalla pyritään edistämään sähköautokannan kasvua ja latauspisteiden rakentamista. Avustuksen saaminen edellyttää latausvalmiuden rakentamista vähintään viidelle latauspisteelle.

Avustus on 35% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin maksimissaan 90 000€ (tilanne 08/2019). Kustannuksiin lasketaan mm. tarvekartoitus, suunnittelutyö, sähköpääkeskuksen muutostyöt sekä latauslaitteet mikäli ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Ennen avustuksen hakemista, ota yhteyttä. Teemme tarjouslaskelman latauspisteen asentamisesta hakemusta varten. Ota yhteyttä